Επιβίβαση & Check-in

Όλοι οι επιβάτες με ή χωρίς αυτοκίνητο πρέπει να κάνουν check-in. Κατά τη διαδικασία του check-in εκδίδονται τα εισιτήρια επιβίβασης. Τα εισιτήρια επιβίβασης είναι απαραίτητα για την επιβίβαση στο πλοίο και πρέπει να τηρούνται μέχρι και την αποβίβαση.

Οι επιβάτες πρέπει να παρουσιαστούν στο σημείο επιβίβασης τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν από την αναχώρηση για διεθνή δρομολόγια και τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την αναχώρηση για δρομολόγια εσωτερικού. Μετά από το διάστημα αυτό η ναυτιλιακή εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το check-in κλείνει σαράντα πέντε (45') λεπτά πριν την αναχώρηση για διεθνή δρομολόγια και τριάντα (30') λεπτά πριν την αναχώρηση για δρομολόγια εσωτερικού.

Για το check-in θα χρειαστείτε:

  1. Τους αριθμούς κράτησης ή/και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση εισιτηρίου που πρέπει να εκτυπώσετε ή να σημειώσετε μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κράτησης.
  2. Έγγραφα ταυτοποίησης για κάθε επιβάτη (αστυνομικές ταυτότητες ή / και διαβατήρια)
  3. Έγγραφα για κάθε όχημα (σε περίπτωση που ταξιδεύετε με όχημα)

Η ναυτιλιακή εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση στους επιβάτες χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Οχήματα επιβιβάζονται από τον ίδιο τον οδηγό σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας της SOLAS. Συνοδοί και επιβάτες χωρίς αυτοκίνητα θα πρέπει να περπατήσουν στο πλοίο. Τα οχήματα καλούνται σύμφωνα με καθορισμένη σειρά από τον πλοίαρχο ή / και τους υφισταμένους του ή / και τα υπεύθυνα πρόσωπα και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε κατάστρωμα στάθμευσης του πλοίου. Στο κατάστρωμα στάθμευσης ο οδηγός θα λάβει μια απόδειξη στην οποία αναφέρεται το κατάστρωμα στάθμευσης. Η είσοδος στο κατάστρωμα στάθμευσης απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια όλου του ταξιδιού. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να πάρετε από το όχημα μαζί σας όλα όσα μπορεί να χρειαστείτε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κατά το check-in ή / και την επιβίβαση η ναυτιλιακή εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει / μετρήσει τις διαστάσεις των οχημάτων που δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία κράτησης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας οι επιβάτες θα πρέπει να πληρώσουν τη διαφορά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Η IsFerry και οι υπάλληλοί της διατηρούν το δικαίωμα να διεξάγουν κατά το check-in και πριν από την επιβίβαση λεπτομερείς ελέγχους ασφαλείας στην κράτηση που πραγματοποιήσατε με πιστωτική κάρτα. Σε περίπτωση απατηλής πληρωμής, η Ferry και οι υπάλληλοί της διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την επιβίβαση και επίσης να διεκπεραιώσουν όλες τις νομικές απαιτήσεις εναντίον του χρήστη.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ISFERRY

Η isFerry διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει* μια κράτηση:

  1. Εάν οι πληροφορίες για τους επιβάτες ή / και των υπεύθυνο κράτησης είναι ανεπαρκείς ή ψευδείς (άγνωστοι ή παραπλανητικοί αριθμοί τηλεφώνου ή / και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εσφαλμένα ή ψευδή ονόματα επιβατών και υπευθύνου κράτησης, ψευδή ή λανθασμένα μεγέθη / τύποι / κατηγορίες οχημάτων κλπ.).
  2. Εάν τα στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας είναι εσφαλμένα.
  3. Εάν τα αντίγραφα των απαραίτητων εγγράφων (διαβατήριο, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, απόδειξη ιδιοκτησίας πιστωτικής κάρτας κλπ.) δεν μπορούν να παρασχεθούν εγκαίρως εφόσον ζητηθούν.

*Οι Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις ισχύουν και στην περίπτωση ακύρωσης από μεριάς του πελάτη.

 

Επιστροφή στην Εξυπηρέτηση Πελατών