Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας & Πλατφόρμας Κρατήσεων

(Τελευταία ανανέωση 10 Απριλίου 2019)

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία Travelticket - Online Reservations & Tourist Enterprises Ltd. (στο εξής θα αποκαλείται Travelticket Ltd.) έχει αναπτύξει (μαζί με συνεργάτες) μια σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης, σύγκρισης και κράτησης ακτοπλοϊκών προϊόντων (στο εξής θα αποκαλείται “Πλατφόρμα”) και προσφέρει τις υπηρεσίες της σε χρήστες σε όλο τον κόσμο μέσω των ιστοσελίδων isFerry.de, isFerry.com και isFerry.gr (στο εξής θα αποκαλούνται “isFerry”) που τις διαχειρίζεται βάσει ειδικών συμφωνιών. Η Πλατφόρμα συνδέει τους χρήστες απευθείας με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουν ναυτιλιακές εταιρείες, δρομολόγια, τιμές και παρόχους ακτοπλοϊκών προϊόντων και υπηρεσιών (στο εξής θα αποκαλούνται “Πάροχοι”).

Όλα αυτά τα ταξιδιωτικά προϊόντα των Παρόχων προέρχονται από νόμιμα πρακτορεία ταξιδίων, ναυτιλιακές εταιρείες ή άλλα τρίτα μέρη και υπόκεινται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις που επιβάλλονται από αυτά τα τρίτα μέρη.

Η Travelticket Ltd. είναι επίσης νόμιμο ταξιδιωτικό πρακτορείο (στο εξής θα αποκαλείται “Πρακτορείο”) και προσφέρει τα δικά του ακτοπλοϊκά προϊόντα στη Πλατφόρμα σε συνεργασία με άλλους πάροχους ακτοπλοϊκών προϊόντων και υπηρεσιών.
Το Πρακτορείο και οι Πάροχοι (στο εξής θα αποκαλούνται “Συνεργάτες”), είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα ακτοπλοϊκά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν στους χρήστες μέσω της Πλατφόρμας και των isFerry ιστοσελίδων που η Travelticket Ltd. διαχειρίζεται βάσει ειδικών συμφωνιών.

Ρητά δηλώνεται ότι τα ονόματα χώρου (domain names) isFerry.de, isFerry.com και isFerry.gr που διαχειρίζεται η Travelticket Ltd. βάσει ειδικών συμφωνιών, δεν ταυτίζονται με την εμπορική επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, το εμπορικό σήμα της εταιρείας, ή / και με το Πρακτορείο ή / και με τους Πάροχους.

Στοιχεία της εταιρίας

Travelticket - Online Reservations & Tourist Enterprises Ltd.
6, Place du Marché | L-6463 Echternach | Luxembourg

Registration Nr. of Luxembourg Tourist Organization: 10067186/0
CRN: B207387 | Int. VAT: LU28713925

Όροι & Προϋποθέσεις

Το Πρακτορείο φέρει αποκλειστικά ευθύνη για τις συναλλαγές σας με αυτό, αλλά καμία ευθύνη για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τους Συνεργάτες ως αποτέλεσμα της χρήσης των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας εκ μέρους σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά οποιονδήποτε πάροχο ακτοπλοϊκών προϊόντων και υπηρεσιών). Κάθε συγκεκριμένος Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρονοδιαγραμμάτων, διαδρομών, διαμονής, τιμών, όρων και προϋποθέσεων, εξοφλητικών συναλλαγών και οποιονδήποτε σφαλμάτων, παραλήψεων ή ανακριβειών σε αυτά.

Οι παρόντες Όροι

Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών (“Όροι”) διέπουν την πρόσβαση σε και τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Travelticket Ltd. και / ή της Πλατφόρμας και, μαζί με την πολιτική απορρήτου μας, συνιστούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Travelticket Ltd. Με τη λήψη, την πρόσβαση σε ή άλλη χρήση των υπηρεσιών της Travelticket Ltd. και / ή της Πλατφόρμας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες όρους, και με τους όρους της πολιτικής απορρήτου.

Οι όροι δύναται να τροποποιηθούν για οποιονδήποτε λόγο και ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας, με την δημοσιοποίηση των αναθεωρημένων / τροποποιημένων όρων μέσω των isFerry ιστοσελίδων μας και της Πλατφόρμας. Αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανέκυψαν πριν τις εκάστοτε αλλαγές. Η συνέχιση χρήσης της Πλατφόρμας ή / και των isFerry ιστοσελίδων εκ μέρους σας, μετά την δημοσίευση των αναθεωρημένων/τροποποιημένων όρων, υπόκειται στους ισχύοντες όρους την στιγμή της χρήσης και θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τις οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις / τροποποιήσεις εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Σε περίπτωση μη αποδοχής, από μέρους σας, όλων των παρόντων όρων, τότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Travelticket Ltd. ή τη Πλατφόρμα ή τις isFerry ιστοσελίδες.

Χρησιμοποιώντας τις isFerry ιστοσελίδες και / ή τη Πλατφόρμα

Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις isFerry ιστοσελίδες και / ή τη Πλατφόρμα μόνο σύμφωνα με την ισχύοντα νομοθεσία και για νόμιμους σκοπούς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δέχεστε να συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους, σας παραχωρούμε μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης, λήψης και πρόσβασης των υπηρεσιών της Travelticket Ltd. και/ή της Πλατφόρμας για τους δικούς σας προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και για κανένα άλλο λόγο και αιτία. Ειδικότερα σας παραχωρούμε μια τέτοια άδεια μόνο εφόσον συμφωνείτε να μην:

 • είναι διαφημιστικό και παρουσιάζεται ως κριτική
 • αποτελέι αυθαίρετο περιεχόμενο που δεν έχει εγκριθεί από τη Travelticket Ltd.
 • δεν ειναι αντικειμενικό ή ψευδές κατ΄ υπαιτιότητα
 • ανήθικο, πορνογραφικό ή προσβλητικό με οποιαδήποτε άλλο τρόπο
 • παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ιδίως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους με οποιονδήποτε τρόπο ή συνιστά ποινικό αδίκημα
 • εμπεριέχει ιούς ή άλλα υπολογιστικά προγράμματα που είναι δυνατό να βλάψουν το software ή hardware ή που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη χρήση υπολογιστών
 • αποτελεί έρευνα ή chain letter
 • στοχεύει στη συλλογή ή χρήση προσωπικών δεδομένων από άλλους χρήστες, ειδικά για διαφημιστικούς σκοπούς

Ο χρήστης εγγυάται πως δεν χρησιμοποιεί προγράμματα ή λειτουργίες για την αυτόματη δημοσίευση περιεχομένου στη Travelticket Ltd. και / ή της Πλατφόρμας ή τις τις isFerry ιστοσελίδες της.

Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων, η Travelticket Ltd. διατηρεί κάθε δικαίωμα να απομακρύνει το περιεχόμενο χωρίς δήλωση αιτιολόγησης, να παρακρατήσει πληρωμές και να αποκλείσει μόνιμα χρήστες από την πλατφόρμα. Το δικαίωμα για ποινική δίωξη αξιόποινων πράξεων παραμένει ανεπηρέαστο.

Οι isFerry ιστοσελίδες και / ή η Πλατφόρμα δεν προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών και δεν επιτρέπεται να παρέχουν πληροφορίες μέσω των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας, μη έχοντας την απαιτούμενη ηλικία. Δεν συλλέγουμε συνειδητά προσωπικά στοιχεία από παιδιά κάτω των 18 και εάν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικά στοιχεία από κάποιο παιδί που είναι κάτω των 18 ετών, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.

Πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας

Σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή και λειτουργούμε πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αναγνωρίζετε ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλετε στις isFerry ιστοσελίδες και / ή τη Πλατφόρμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Συμφωνείτε να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, που μας παρέχετε, είναι ακριβείς και ενημερωμένες και ότι έχετε λάβει όλες τις αναγκαίες συναινέσεις, άδειες και εγκρίσεις που μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.

Ιδιοκτησία της εταιρίας

Εφόσον δεν αναγράφεται διαφορετικά σε άλλο σημείο του παρόντος, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού (copyright), (συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού), των ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών επωνυμιών, δικαιωμάτων σχεδίου, δικαιωμάτων βάσης δεδομένων, τεχνογνωσίας, εμπορικών μυστικών, δικαιωμάτων για την τήρηση του απορρήτου στις isFerry ιστοσελίδες και / ή της Πλατφόρμας (μαζί, «τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας») ανήκουν στην Travelticket Ltd. ή έχουν παραχωρηθεί με αδειοδότηση σε αυτήν. Αναγνωρίζετε ότι με τη χρήση των υπηρεσιών της Travelticket Ltd. εκ μέρους σας, δεν δύναται να αποκτήσετε κανένα δικαίωμα, τίτλους και συμφέροντα επί των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας, εκτός από την περιορισμένη άδεια χρήσης που σας παραχωρείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Αναγνωρίζετε επίσης ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε τμήμα των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας με τη μορφή πηγαίου κωδικού.

Ακρίβεια τιμών & αποποίηση ευθύνης

Η χρήση των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Παρά το γεγονός ότι εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική περί της εγκυρότητας των τιμών με όλους τους Συνεργάτες που μας διαθέτουν ταξιδιωτικά στοιχεία και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο που προβάλλεται στις isFerry ιστοσελίδες και / ή τη Πλατφόρμα ή μέσω αυτών, είναι ενημερωμένο και ακριβές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την αξιοπιστία ή την ακρίβεια του συγκεκριμένου περιεχομένου.

Παρουσιάζουμε το περιεχόμενο των Συνεργατών «ως έχει» και ρητά αποποιούμαστε όλων των εγγυήσεων, όρων και διατάξεων οποιουδήποτε είδους, είτε αυτές είναι ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων του τίτλου, της μη παραβίασης, της εμπορευσιμότητας και της ακρίβειας καθώς και έμμεσων εγγυήσεων που απορρέουν από την χρήση του εμπορίου, την πορεία διαπραγμάτευσης και εκτέλεσης. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν παρέχουμε καμία βεβαίωση ή εγγύηση ότι οι isFerry ιστοσελίδες και / ή Πλατφόρμα (1) είναι ακριβείς, πλήρεις, ή ενημερωμένες, (2) θα είναι διαρκώς διαθέσιμες, (3) θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, ή (4) είναι ασφαλείς και ελεύθερες από σφάλματα, λάθη, ελαττώματα, ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.

Ακτοπλοϊκές κρατήσεις μέσω των isFerry ιστοσελίδων & της Πλατφόρμας

Οι Συνεργάτες είναι υπεύθυνοι για τις προσφερόμενες ακτοπλοϊκές υπηρεσίες που ο καθένας ξεχωριστά εμφανίζει και χρησιμοποιεί μέσω των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας. Οι κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας, υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις του εκάστοτε Συνεργάτη. Η Travelticket Ltd. διευκολύνει της κρατήσεις σας με τους Συνεργάτες αλλά δεν είναι υπεύθυνη για και δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί σας όσον αφορά τέτοιες κρατήσεις. Θα ενημερώνεστε για την ταυτότητα του εκάστοτε Συνεργάτη και των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για την κράτησή σας με αυτόν, κατά την διαδικασία της κράτησης και θα πρέπει να φροντίζετε ώστε να τους έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως προτού ολοκληρώσετε την κράτησή σας. Οι όροι του εκάστοτε Συνεργάτη θα καθορίζουν τα δικαιώματά σας έναντι αυτού και θα εξηγούν τι υποχρεώσεις έχει απέναντί σας σε περίπτωση αμφισβητήσεων και διαφορών. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε πλήρως με τους ισχύοντες όρους του εκάστοτε Συνεργάτη. Αναγνωρίζετε ότι η παραβίαση των όρων του εκάστοτε Συνεργάτη θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση των εισιτηρίων ή κρατήσεων καθώς και σε πρόσθετες χρεώσεις.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Η εξόφληση των ακτοπλοικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας πραγματοποιείται σε ΕΥΡΩ. Κατά τη διαδικασία της κράτησης, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικό νόμισμα από το Ευρώ (προς το παρόν δεν λειτουργεί αυτή η υπηρεσία). Η μετατροπή νομισμάτων από το Ευρώ σε άλλο νόμισμα, έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό και δεν πρέπει να λαμβάνεται ως απόλυτα αξιόπιστη ως προς την ακρίβεια και τον πραγματικό χρόνο. Οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που εμφανίζονται στις isFerry ιστοσελίδες και / ή της Πλατφόρμας και ενδέχεται να υπάρξουν επιπρόσθετες χρεώσεις από το πιστωτικό ίδρυμα που εκδώσατε τη πιστωτική σας κάρτα. Η Travelticket Ltd. κι οι Συνεργάτες της δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της τιμής που εμφανίζεται μέσω των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας και του ποσού που χρεώνεται στην πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα εξαιτίας της ισοτιμίας που χρησιμοποιείται.

Ρήτρες περιορισμού ή αποκλεισμού των ευθυνών

Οι παρόντες όροι περιγράφουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες της Travelticket Ltd. σχετικά με τις isFerry ιστοσελίδες και / ή τη Πλατφόρμα. Η Travelticket Ltd. ευθύνεται αποκλειστικά για τις συναλλαγές σας με το Πρακτορείο αλλά όχι για τις συναλλαγές που κάνετε με τους Πάροχους ως αποτέλεσμα της χρήσης των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με οποιαδήποτε κράτηση που πραγματοποιείτε ή κατά την προσπάθειά σας να πραγματοποιήσετε κράτηση με οποιονδήποτε Πάροχο μέσω των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας, αναγνωρίζετε ότι οφείλετε να επιλύσετε το ζήτημα με τον αντίστοιχο Πάροχο και όποιο ένδικο μέσο σε αυτή την περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενης όποιας αποζημίωσης υπόκειται στις υποχρεώσεις του εκάστοτε Πάροχου και όχι στις υποχρεώσεις της Travelticket Ltd.ή του Πρακτορείου. Όπου οι isFerry ιστοσελίδες και / ή η Πλατφόρμα εμπεριέχουν συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας. Δεν ελέγχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες οποιουδήποτε τρίτου ή το περιεχόμενο αυτών και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτές ή για όποια απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών.

Ενδέχεται να δείτε διαφημιστικό υλικό από τρίτα μέρη στις isFerry ιστοσελίδες και / ή τη Πλατφόρμα. Ο εκάστοτε διαφημιζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού που προβάλλει και η Travelticket Ltd. δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά όποιων σφαλμάτων, παραλείψεων ή ανακριβειών σε αυτό. Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η μέγιστη συνολική μας ευθύνη έναντι εσάς που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους όρους ή την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας περιορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ (είκοσι ευρώ).

Καταγγελία συμφωνίας

Η Travelticket Ltd. μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καταγγείλει άμεσα οποιαδήποτε συμφωνία μαζί σας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης προς εσάς ή / και, εάν έχετε λογαριασμό σύνδεσης, ακυρώνοντας την ιδιότητα μέλους και την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας. Η εταιρία μπορεί να αναστείλει τη χρήση των ιστοσελίδων isFerry και / ή της Πλατφόρμας χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας.

Γενικές διατάξεις

Ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις isFerry ιστοσελίδες ή / και τη Πλατφόρμα, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι παρόντες όροι και η χρήση των isFerry ιστοσελίδων και / ή της Πλατφόρμας θα διέπονται από τους νόμους του Λουξεμβούργου και θεωρείτε ότι έχετε υποβάλει στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου την επίλυση τυχόν διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν βάσει του παρόντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία ή έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των isFerry ιστοσελίδων ή / και της Πλατφόρμας, μπορείτε να μας γράψετε στο support@isFerry.com.

Οι Συνεργάτες μας

(ενημερώθηκε 10 Απριλίου 2019)

 • Takt Tours Ltd. | Travel Agency
  28, Marathonos Ave. | 19005 Nea Makri | Greece
  Registry Nr. of Greek Tourism Organization: 0208Ε61000166200
  CRN: 068448403000 | VAT: EL095257835

 • Travaela Ltd. | Travel Agency
  4-6, Louki Akrita Ave. | Pedieos block C | 1100 Nicosia | Cyprus
  Registration Nr. of Cyprus Tourist Organization: 6681
  CRN: HE371256 | Int. VAT: CY10371256J

 • Travelticket Ltd. | Travel Agency
  6, Place du Marché | L-6463 Echternach | Luxembourg
  Registration Nr. of Luxembourg Tourist Organization: 10067186/0
  CRN: B207387 | Int. VAT: LU28713925

 

Δείτε επίσης τους Γενικούς Όρους & Προυποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου

 

Επιστρέψτε στην Εξυπηρέτηση Πελατών

2009 isferry.gr © All rights reserved