Όροι Χρήσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Οι διαδικτυακοί τόποι isferry.gr, isferry.de, isferry.com, isferry.co.uk είναι ιστοσελίδες της εταιρείας T.r.a.v.e.l.t.i.c.k.e.t. - Online Travel Reservations & Tourist Enterprises Sarl. Το Γραφείο Γενικού Τουρισμού T.r.a.v.e.l.t.i.c.k.e.t. - Online Travel Reservations & Tourist Enterprises Sarl. λειτουργεί σύμφωνα με την λουξεμβουργιανή νομοθεσία με αριθμό αδείας 10067186/0. Η εταιρεία T.r.a.v.e.l.t.i.c.k.e.t. - Online Travel Reservations & Tourist Enterprises Sarl. είναι επίσημος συνέταιρος όλων των ταξιδιωτικών εταιρειών των οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναφέρονται πιο πάνω. Η εταιρεία T.r.a.v.e.l.t.i.c.k.e.t. - Online Travel Reservations & Tourist Enterprises Sarl., όπως και οι άνω αναφερόμενες διευθύνσεις θα αποκαλούνται «πρακτορείο» στο εξής.

Το «πρακτορείο» λειτουργεί ως διαμεσολαβητής τουριστικών υπηρεσιών όπως κρατήσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων κτλ. και λειτουργεί σύμφωνα με τους λουξεμβουργιανούς νόμους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Αυτές οι ηλεκτρονικές σελίδες μαζί με το περιεχόμενό τους συμπεριλαμβανομένου των κειμένων και των γραφικών, υπόκεινται στους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μετάδοση, αποστολή ή να διανομή άνευ της έγγραφης άδειας του «Πρακτορείου». Μπορείτε ωστόσο να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο αυτών των σελίδων για προσωπική αλλά μη εμπορική χρήση.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το υλικό που περιέχεται στο εσωτερικό των ιστοσελίδων είναι η ιδιοκτησία της εταιρίας T.r.a.v.e.l.t.i.c.k.e.t. - Online Travel Reservations & Tourist Enterprises Sarl. ή/και των θυγατρικών της. Το «Πρακτορείο» και τυχόν άλλα σήματα, τα λογότυπα και τα γραφικά της που εκτίθενται στις ιστοσελίδες του isferry.gr, isferry.de, isferry.com είναι σήματα κατατεθέντα της εταιρίας T.r.a.v.e.l.t.i.c.k.e.t. - Online Travel Reservations & Tourist Enterprises Sarl. ή/και των θυγατρικών της.

Συμφωνείτε ότι ο χρήστης δεν θα μεταδώσει ή θα μεταφέρει οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδες, τα δεδομένα ή το περιεχόμενο που βρέθηκαν σε αυτή την ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή, server, σελίδα (site) ή άλλο μέσο για μαζική διανομή ή για χρήση προς εμπορικούς σκοπούς. Συμφωνείτε ότι ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή οτιδήποτε άλλο για να παρέμβει ή να προσπαθήσει να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία αυτής της ηλεκτρονικής σελίδας (site).

ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Το «Πρακτορείο» δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες σχετικά με αυτό το Site (συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των περιγραφών ή/και ημερομηνιών) είναι απαλλαγμένες από λάθη ή/και παραλείψεις, Δηλώνουμε όμως ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή παραλείψεις από τη στιγμή που υποπέσουν στην αντίληψή μας ή μας υποδειχθούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Αποδέχεστε την οικονομική ευθύνη για όλες τις συναλλαγές που θα πραγματοποιήσετε για λογαριασμό σας ή για λογαριασμό τρίτου. Εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που δίνετε για εσάς ή τα μέλη της οικογενείας σας ή για τρίτα άτομα, είναι αληθή και ακριβή.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η κράτηση σας και οι συνθήκες κράτησης υπόκεινται σε υποχρεωτικές νομοθεσίες ή συμβάσεις που διέπονται για την εκτέλεση δρομολογίων και εφιστούμε ειδικά την προσοχή σας στη Σύμβαση των Αθηνών του 1974 που ορίζει σχετικά τις θαλάσσιες μεταφορές των επιβατών και των εμπορευμάτων και η οποία επιβάλλει τις υποχρεώσεις του μεταφορέα και καθορίζει τα όρια ευθύνης του.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι Όροι Κρατήσεων και οποιαδήποτε πράξη ή σύμβαση ακολουθήσει, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οι διαφορές που τυχόν προκύψουν υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.

ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σε περίπτωση διαφωνιών που προκύψουν από ερμηνεία όρων, δηλώνεται ρητά ότι οι όροι του «Πρακτορείου» υπερισχύουν αυτών της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρίας.

Copyright 2018 isferry.gr © | all rights reserved